zwięzła historia brania pożyczek

Pożyczanie pieniędzy ma miejsce od wielu lat. wstępnie nosiło nazwę lichwa i miało na celu niesprawiedliwe wzbogacenie się osoby udzielającej pożyczki. wraz z upływem lat, gdy rozwijało się prawo, zmianie ulegały także zasady przyjmowania pożyczek. Obecnie za ich dawanie odpowiadają przede wszystkim banki, zaś oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpreferencji konsumentów. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co należy wiedzieć o historii pożyczania?

Co to była lichwa?

głównym elementem lichwy w dawnych czasach było naliczanie bardzo wysokich odsetek lub innych opłat, w związku z czym pożyczkodawca był w stanie w szybki sposób pomnożyć swój majątek. Było to działanie nieuczciwe, ponieważ czerpało ze słabszej pozycji pieniężnej dłużnika. W chwili późniejszej spłaty długu nierzadko dochodziło do zabójstw czy samowolnego zmieniania wcześniej ustalonych zasad pożyczki. Gdy takich wydarzeń zaczynało być coraz więcej, zaczęto normować prawo podatkowe, które stabilnie działa współcześnie. 

Pożyczki w starożytności

Pożyczki – nie tylko w przypadku pieniędzy, ale i dóbr materialnych – są z człowiekiem od dawna. Historyczne wspominki o pożyczkach sięgają II w. p.n.e., gdy w wartościowych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólne wskazówki o zasadach udzielania i przyjmowania pożyczek w gronie krewnych. Dalsze wzmianki można zauważyć w historii pradawnych Greków i Rzymian, którzy czerpali pomysły od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużym stopniu ukształtowało rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątku ruchomym. Postęp bankowości uległ zahamowaniu na pewien czas podczas upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu bardziej ceniono spłatę długu ziemią, czego mogli dokonać też potomkowie dłużnika, choć istniała możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Obecne sposoby pożyczania zaczęły rozwijać się podczas rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Stanach Zjednoczonych istniał już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą dostosowaną do różnych klientów, również tych mniej zamożnych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym wynosić więcej niż 50% wartości gruntu. Dalej miały cechy lichwy, gdyż pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać dużo wyższą kwotę niż tę, którą pożyczył. Przyjaźniejsze dla dłużników oferty przygotowało m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które działało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na wiele lat, a odsetki roczne nie wynosiły więcej niż 6%.

Rozwój pożyczania w teraźniejszości

Obecnie banki i pozostałe placówki udzielające pomocy finansowej muszą starannie odnosić się do prawa. Likwiduje to możliwość lichwy czy niestosownego podejścia do pożyczkobiorcy. Aktualna ustawa o kredycie konsumenckim zmusza pożyczającego do podania faktycznej stopy rocznej oprocentowania oraz ostatecznej ilości pieniędzy do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed podpisaniem umowy. W dzisiejszych czasach lichwa jest przestępstwem opisanym w Kodeksie Karnym i zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

W jaki sposób wybrać najkorzystniejszy bank dla siebie?

W dzisiejszych czasach decyzja o wyborze banku nie nie sprawia najmniejszej trudności. Wszystkie placówki posiadają jasne strony internetowe, na których znajdziemy wszystkie konieczne informacje dotyczące korzystania z oferty. ponadto warto sprawdzić tzw. rankingi. Ranking pożyczek tworzony jest w oparciu o najważniejszych właściwości, takich jak RRSO, oprocentowanie lub prowizje banków. Na podstawie tego interesant może dokonać wyboru banku z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki ustawom wiemy, że wzięta przez nad pożyczka będzie transakcją bezpieczną i tym samym nie narazimy się na lichwę.