Zarejestrowanie lub zmiany w księdze wieczystej – co warto wiedzieć?

Kupno i sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną na stałe z wpisaniem nowego posiadacza do księgi wieczystej. Takiej rejestracji najczęściej dokonuje notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na wyeliminowanie jakichkolwiek obiekcji związanych z obecnym posiadaczem danej posesji. Uwzględnia również wszystkie dane o posesji i ewentualnych obciążeniach jakie na niej ciążą. Można uznać, że księga wieczysta umożliwia zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno właścicielowi, jak i ewentualnemu nabywcy posiadłości. Dokument ten uwzględnia całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych a także teraźniejszych właścicieli. Nabywając nieruchomość należy skontrolować jej sytuację w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Kiedy należy założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta ułatwia gromadzenie wiadomości o sytuacji prawnej danej nieruchomości. W chwili obecnej jest to obligatoryjny dokument każdej nieruchomości zarówno działki jak i domu. W 1982 roku wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która reguluje reguły jej rejestracji i potencjalnych zmian. Trzeba wspomnieć, że nadal w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie posiadają księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że obrót nieruchomościami po wojnie miał charakter nieformalny dotyczy to zwłaszcza niewielkich miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta z pewnością będzie potrzebna, kiedy właściciel nieruchomości zechce ją odsprzedać. Z całą pewnością przyszły nabywca będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Zakłada się, że informacje w niej zawarte są wiarygodne i ujawniają rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 

Jak założyć księgę wieczystą?

Żeby zarejestrować księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości powinien złożyć stosowny dokument w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w sądzie rejonowym, w rejonie którego połozona jest nieruchomość. Jeśli posiadłość ma nałożoną hipotekę, posiada kilku właścicieli, jeżeli nieruchomość zajmuje kilka działek, wtedy trzeba dołączyć specjalne formularze. Czy jedynie posiadacz nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą też:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • kredytodawca mający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa właściwa jednostka organizacyjna.

Samo założenie księgi wieczystej to wydatek około 100 złotych. Do tego trzeba dodać właściwe wpisy, dlatego można powiedzieć, że całościowy koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Na pewno założenie księgi wieczystej można zlecić także notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zgromadzeniu wymaganych dokumentów złoży wniosek w naszym imieniu.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może złożyć wniosek? 

Najczęściej wpis do księgi wieczystej o zmianie właściciela nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w sytuacji rejestracji księgi, wnioski zanosi się do sądu rejonowego odpowiedniego dla określonego regionu na którym znajduje się nieruchomość. Złożenie wniosku i zmiana w księdze kosztuje 200 zł, płatne jest to u notariusza przy podpisaniu aktu notarialnego. Wszystkie zmiany właścicieli nieruchomości muszą zostać odnotowane w księdze wieczystej. Należy także wspomnieć, że takiej zmiany może dokonać też posiadacz nieruchomości dołączając do wniosku formularze uwierzytelniające jego prawa do tej nieruchomości.