Z jakiego powodu adwokaci decydują się na specjalizacje?

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat?

Adwokat jest osobą, która posiada wykształcenie wyższe prawnicze, zakończyła aplikację adwokacką oraz zdała egzamin uprawniający ją do pracy w zawodzie. Adwokat po zdaniu egzaminu adwokackiego jest uprawniony do występowania w wielorakich dziedzinach prawa, albowiem ze wszystkich dziedzin prawa zalicza egzamin. W teorii może on zająć się też sprawą cywilną jak i karną. Niemniej prawo aktualizuje się błyskawicznie i bycie na bieżąco ze aktualizacjami w normach z każdej specjalności jest przeważnie niemożliwe. Adwokat w Warszawie służy pomocą prawną w formie świadczenia porad prawnych, przygotowywania opinii oraz aktów prawnych, również może reprezentować swoich klientów przed sądami, a także organami administracji.

Czy opłaca się robić specjalizację adwokacką?

Prawnik, który specjalizuje się tylko w określonej dziedzinie prawa będzie na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami, a zatem zagwarantuje lepsze zaopiekowanie się klientem i jego problemem. Wyspecjalizowanie się poprzez adwokatów stało się środkiem na utrzymanie na ciężkim rynku prawniczym zważywszy na dużą konkurencję. Specjalizacja w konkretnych gałęziach pozwoli na wyróżnienie się z dużej ilości propozycji konkurencji.

Adwokat specjalizujący się w danej dziedzinie szybciej może odszukać klientów niż taki, który zajmuje się każdą dziedziną prawa.
Nie jest fizycznie możliwe, aby ktokolwiek został specjalistą w każdej dziedzinie prawa. Identycznego zdania są klienci kancelarii adwokackich. Jeżeli poszukują kogoś do wykonania danej usługi to starają się, żeby była zrobiona przez kogoś, która jest wyspecjalizowana w konkretnej dziedzinie.
Prowadzenie jednocześnie spraw z prawa rodzinnego i energetycznego spowoduje tylko, iż adwokat zakopie się w dokumentach tyczących się obydwu spraw i całkowicie żadna ze spraw nie będzie poprowadzona perfekcyjnie.

Wykonywanie zawodu adwokata to głównie funkcja społeczna. Nie można jej ograniczyć do świadczenia wyłącznie usług prawnych. Odnajdując gałąź prawa w której sprofiluje się adwokat wzmacnia jego konkurencyjność na rynku dla potencjalnych petentów.
Aktualnie na rynku przybywa także coraz więcej sprofilowanych kancelarii adwokackich, które poszukują wyspecjalizowanych adwokatów. Są to kancelarie niezmiernie wyprofilowane i zajmujące się tylko tymi sprawami, które wpisują się w ich zakres kompetencji. Dla takich kancelarii ważna będzie informacja czy dany prawnik jest specjalistą w konkretnej dziedzinie, czy specjalizuje się w danym obszarze pracy, posiada przydatne umiejętności a także czy prowadził na pewno takie sprawy.