W jakich czynnościach notarialnych niezbędny jest notariusz?

Każdy z nas prędzej czy później stanie w sytuacji, gdy potrzebne okaże się skierowanie do notariusza. Wykaz świadczeń notarialnych jest bardzo długi i różnorodny. Wedle prawa notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych sytuacjach nazywa się go także oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, więc osoba będąca na tym miejscu miała obowiązek przejść wiele zadań przygotowujących do zawodu. 

Notariusz z  Legionowa – czym się zajmuje?

Notariusz to profesja, która desygnowana jest w momencie, gdy adwersarze chcą nadać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to osoba zobowiązana do pilnowania prawidłowego toku formalności klienta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których według polskiego prawa potrzebna jest pomoc notariusza. Na dodatek notariusz jest zobowiązany do udzielenia klientowi wszystkich wskazówek niezbędnych do zakończenia sprawy.

Oprócz zobowiązań, notariusz posiada także praktyki, które musi respektować. Na przykład nie jest uprawniony by dokonywać czynności notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – obecność notariusza

Jeżeli myślisz nad nabyciem działki, budynku czy lokalu – nieodzowna będzie usługa notariusza. W wypadku umów sprzedaży związanych z nieruchomościami notariusz ma obowiązek przygotować akt notarialny, który zbywający się i kupujący powinni podpisać. W przypadku oczekiwania na przekazanie nieruchomości istnieje także wariant podpisania umowy przedwstępnej. W momencie, kiedy zbywający się nie będzie wypełniał obowiązków z umowy, kupujący ma prawo dochodzić swych praw na drodze sądu.

Testament – niezbędna pomoc notariusza

Podług prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest w równej mierze prawomocny, co ten potwierdzony. Niemniej jednak czy jest on niekwestionowany? W momencie, gdy chcemy mieć przeświadczenie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana wiecznie i niepodważalnie, najlepiej zaczerpnąć usług notarialnych. Notariusz sporządzi twierdzenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje wiele przypadków, kiedy nie myślimy o tym, aby przygotować umowę najmu sygnowaną przez notariusza. Jest to ogromny błąd, który może skutkować złymi następstwami w momencie problemów z najemcą lub właścicielem lokalu. W sytuacji, gdy wynajmujemy komuś lokal, umowa notarialna może stać się zbawieniem, gdy nie mamy do końca zaufania do lokatorów. W momencie dociekania żądań mamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni prawem. Ceny takich umów są znacznie niższe, niż w przypadku tworzenia standardowego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: notariusz-legionowo.com.pl