Spór – czy warto iść od razu do sądu?

Powszechnie wiadomo, że jak do konfliktu dochodzi sprawa pieniędzy to rozstrzygnięcie tego nie jest łatwe. Dosyć często pokłóceni przedsiębiorcy idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy zawsze jest to najlepsze wyjście? Kiedy da się z tego zrezygnować i w jaki inny sposób rozwiązać kłótnię?

Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Jednym z pierwszych sposobów, który stosują niedogadani wspólnicy jest mediacja. Jest to bardzo ciekawa opcja, w której między pokłóconymi przedsiębiorcami staje mediator, który ma za zadanie pomóc w znalezieniu kompromisu. To co jednak istotne – to przedsiębiorcy sami podejmują finalną decyzję. Drugą, zdecydowanie bardziej wymagającą metodą, jest arbitraż, czyli powierzenie arbitrowi odpowiedzialności za rozstrzygnięcie konfliktu. Czasem jest to jedna osoba, lub 2-3 osoby, które najczęściej są ekspertami w danej dziedzinie i posiadają odpowiednie kompetencje, aby rozstrzygać konflikty. Inna nazwa arbitrażu to sąd polubowny i przybiera on formę niestałą i stałą.

Inną opcją może być zastosowanie negocjacji i facyliacji. Obydwie z tych metod nie wymagają wizyty w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają głównie na ustaleniu rezultatu, który zaakceptuje każda ze stron. Po zakończeniu negocjacji lub facyliacji przedsiębiorcy powinni podpisać oświadczenie albo umowę, w których znajdą się informacje o wyniku rozmów.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Na początku warto wspomnieć, że negocjacje nie są zawarte w przepisach prawa, a mediacja już tak. Na dodatek w trakcie mediacji obowiązkowo obecny musi być mediator, który kontroluje całą procedurę i pomaga w doprowadzeniu do porozumienia. Przy negocjacjach nie musi być obecna osoba trzecia. Tak naprawdę przedstawiciele spółek sami mogą próbować rozwiązań problem, tak, aby obie firmy były zadowolone z rozwiązania. Najczęściej negocjacje pojawiają się przy próbie podpisania umowy handlowej, gdzie każda ze stron ma różniący się od siebie pogląd i plan na realizację. Wtedy przedstawiciele firm spotykają się i rozmawiają przedstawiając pomysły a negocjacje trwają dopóki się nie dogadają. Oczywiście podczas negocjacji przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy kancelarii adwokackiej, jednak nie muszą tego robić. W momencie mediacji to mediator kieruje rozmową, nie strony i to on ma za zadanie dojść do rozwiązania, które zaakceptują wszystkie strony, jednak nie wciska on swojego zdania. Takie załatwienie sporu jest zdecydowanie prostsze i kosztuje mniej niż pójście do sądu.

Czym arbitraż różni się od procesu sądowego?

Oczywiście największą różnicą jest szybkość rozwiązania sporu. Sprawy sądowe mogą ciągnąć się nawet kilka lat, kiedy w sądzie polubownym można znaleźć dosyć szybki termin rozprawy. Kolejną różnicą będzie osoba, która prowadzi rozprawę. W sądzie zawsze musi być to sędzia, w przypadku arbitrażu są to arbitrzy. Nikt nie narzuca stronom arbitrów, mogą oni też sami wybrać liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to ogromne usprawnienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najbardziej dostępnych lub wyrozumiałych arbitrów, ale także dzięki temu można wybrać członków bardzo wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka