Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Definicje Serwis – pod pojęciem serwis rozumiemy stronę internetową tiandekarkonosze.pl Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą serwis tiandekarkonosze.pl przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet. Administrator – Administratorem danych osobowych jest firma Olian Iwona Rasiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500, przy ul. Krótkiej 21, NIP 7342614660, Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności. Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Jesteśmy również dopasowani do RODO. 1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym. 1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie tiandekarkonosze.pl. Została stworzona i przyjęta przez,Olian Iwona Rasiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500, przy ul. Krótkiej 21, NIP 7342614660, który to podmiot jest administratorem danych osobowych.
 1. Możesz skontaktować się z nami emailowo pod adresem: skleptiandekarkonosze@gmail.com
 2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym
jedynie w celach:
 1. zawarcia umowy sprzedaży
 2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w
asortymencie sklepu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia; 3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika;
 1. statystycznym;
 2. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
 3. w celu usprawnienia serwisu www.tiandekarkonosze.pl;
 4. zapisanie się do newslettera poprzez wpisanie kontaktu mailowego, dane osobowe
Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie, promocjach, dostarczenia nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje marketingowe. 8. W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 2. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w
przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies. 6. 1. dokonanie zakupu produktów na stronie sklepu 7. Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej z podstron serwisu. 8. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. 2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika, okres trwania, przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane tak krótko jak to możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to: 1. W celu realizacji umowy twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy. Np. czas, w którym kupujący ma prawo dokonania reklamacji. 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
 1. Odwiedzając nasz Serwis dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane biernie
 2. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis i narzędzia
zewnętrzne. Są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
4. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy tj kod gogle analitics, pixel facebook. Narzędzia te działają w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. 5. Zebrane w wyżej opisany sposób dane w paragraf 2 ust 2,3,4 przechowywane są przez czas 180 dni jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. 6. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. 7. Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w pkt 1.2. 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 1. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
 2. Pliki typu cookies umożliwiają:
1. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła; 2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. 5. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. 6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. 7. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
 1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
 2. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
 3. usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
8. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. 9. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu. 10. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.: oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym. 4. Zabezpieczenia 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024). 2. Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. 3. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, przynajmniej jedna duża litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny. 4. Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania. 5. Zmiany w polityce prywatności Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób. 6 Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: skleptiandekarkonosze@gmail.com. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
7. Prawa i obowiązki
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w jakim celu je przetwarza, jakimi kategoriami da przechowywania.
 1. Użytkownika ma możliwość aktualizacji danych w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych.
 3. Użytkown
 4. Admin