Nigdy wcześniej droga do szczęścia, młodości i piękna nie była tak prosta, a idea tak jasna i oczywista.

Wszystko zaczęło się od marzenia. Marzenia o idealnym świecie. Trochę fantazji, duża energia tworzenia i kropla szczęścia pomogły przemienić to marzenie w DOSKONAŁA IDEĘ: stworzyliśmy firmę, której wszystkie idee są skierowane na szczyt, pod niebiosa. TianDe w tłumaczeniu z języka chińskiego oznacza „niebiańska doskonałość“.

Przy tym sami twardo stoimy na ziemi i jesteśmy przekonani, że najbardziej doskonała idea nie ma racji bytu bez trwałej podstawy. Doskonałe produkty TianDe; środki stworzone według tradycyjnych receptur Wschodu i Ałtaju; jakość sprawdzona na przestrzeni wieków – to jest to, z czego możemy być dumni i to, co pozwala wcielić w życie DOSKONAŁA IDEĘ.

DOSKONAŁA IDEA i DOSKONAŁE PRODUKTY TianDe wypełniając świat pięknem i miłością, są przekazywane od człowieka do człowieka, rodząc DOSKONAŁY ZESPÓŁ. Zespół wolnych i szczęśliwych ludzi, rządzących swoim marzeniem i swoim życiem.

DOSKONAŁA TRÓJCA – idee, produkty i zespoły – rodzi harmonie DOSKONAŁEGO PIĘKNA ŚWIATA, DOSKONAŁEGO ŚWIATA Twoich możliwości – świata TianDe!

Filozofia niebiańskiej harmonii, leżąca u podstaw receptur mądrych znachorów, energia piękna zawarta w każdym naszym produkcie – to iskra szczęścia przekazywana z ręki do ręki w naszym świecie TianDe. Tą doskonałością hojnie się z Tobą dzielimy!