Na czym polega odpowiedzialność biura rachunkowego?

Nadzorowanie księgowości nie jest łatwym zadaniem, z tego powodu sporo przedsiębiorców oddaje to zadanie wyspecjalizowanym biurom księgowym. Jest to istotny element posiadania firmy. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja księgowa może stać się źródłem wielu kłopotów. Decydując się na prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe, trzeba wybrać rzetelne. Często przedsiębiorca, który podpisuje umowę z biurem rachunkowym czuje się bezpiecznie – wszak oddał to zadanie w ręce specjalistów, a sam powinien jedynie opłacać podatki. Mimo tego, nie można zapominać, że w przypadku popełnienia błędu przez pracownika biura, konsekwencje może ponieść sam przedsiębiorca.  Czy biuro księgowe także jest odpowiedzialne za popełnione błędy? W jakim zakresie skutki może ponieść właściciel firmy, a w jakim biuro księgowe?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komu powierzyć odpowiedzialność?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bardzo istotną sprawą przy posiadaniu działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca nie umie robić tego samodzielnie, musi znaleźć dobre biuro rachunkowe. Osoba prowadząca biuro rachunkowe nie może robić tego w formie nierejestrowanej działalności gospodarczej, a co więcej musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie może być również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe. Wybierając biuro księgowe, trzeba również zwrócić uwagę na fakt, czy ma ono ubezpieczenie w kwestii odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas prowadzenia działalności księgowej. Wiele odpowiedzialnych biur księgowych można znaleźć m.in. w Koszalinie.

Biuro księgowe – zakres odpowiedzialności

Kiedy przedsiębiorca zadecyduje, że chce skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, musi to zgłosić do urzędu skarbowego. Trzeba pamiętać, że ma on na to 15 dni od momentu, kiedy biuro rachunkowe z Koszalina dostanie dokumenty. Pomimo tego, za wszystkie dokumenty nadal odpowiada przedsiębiorca w przypadku jednoosobowej działalności, a nie biuro księgowe. Przy większych spółkach odpowiedzialność ponosi kierownik albo członek zarządu. Warto pamiętać, że księgowy nie ponosi odpowiedzialności za nie zapłacone zobowiązania. Jego zadaniem jest tylko dostarczenie do urzędu rozliczenia. Właściciel firmy ponosi odpowiedzialność również za ewentualne skutki błędów. Odpowiedzialność przedsiębiorcy wynika z tego, że często zdarza się, że nie dostarczy on większości niezbędnych dokumentów na czas. Wtedy źle policzony podatek był skutkiem niedopatrzenia samego właściciela firmy, a nie księgowego.

Za jakie błędy ponosi odpowiedzialność biuro księgowe?

Na pewno nie jest tak, że biuro księgowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To, kiedy odpowiedzialność ponoszą księgowi może być zawarte w umowie zawartej pomiędzy biurem księgowym a właścicielem firmy. Wówczas biuro będzie musiało naprawić szkody, jakie powstały z nieodpowiedniego wykonania swoich zobowiązań. Niestety, nie jest to prosty proces. Aby móc wyciągnąć konsekwencje z błędu biura księgowego przedsiębiorca musi udać się do sądu i wystąpić o odszkodowanie od biura rachunkowego. W przypadku zwycięskiej sprawy odszkodowanie opłaca ubezpieczyciel, przez co biuro nie zbankrutuje. Dlatego właśnie ubezpieczenia biur rachunkowych są obowiązkowe. Jednakże odpowiedzialność biura rachunkowego w przypadku popełnienia przestępstwa jest bezdyskusyjna. Kiedy działania księgowego będą udowodnione jako wykroczenie podatkowe albo przestępstwo, wówczas odpowiedzialność ponosi sam księgowy, lub właściciel biura księgowego. Istnieje jedna sytuacja, kiedy odpowiedzialność ponosi solidarnie księgowy razem z przedsiębiorcą. Przepisy kodeksu karnego skarbowego mówią, że obydwie strony ponoszą konsekwencje braku rzetelności przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

Czy opłaca się korzystać z usług biur rachunkowych?

Analizując wszystkie za i minusy, można uznać, że warto korzystać z oferty biura rachunkowego. Można mieć wówczas pewność, że dokumenty znajdują się w rękach specjalistów znających się na rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca znajdzie godne zaufania biuro księgowe, musi tylko na czas dostarczać potrzebne dokumenty i terminowo opłacać podatki. Wybierając odpowiednie biuro można skorzystać opinii innych klientów.