Kraków – charakterystyka budownictwa

Dla niektórych ludzi Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o wielkim znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym przykładem krakowskiej zabudowy jest znajdujący się na wzgórzu Wawel. Długi czas był on główną rezydencją polskich monarchów, oraz pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, w którym toczyło się życie artystyczne, polityczne i intelektualne Polski. Także na Wawelu pochowano szczątki polskich władców. Nieco poniżej Wawelu położone jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uznawane są za symbol Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz bogata jest liczne zabytki. Z pewnością Kraków to miasto z długą historią i starymi, pięknie zachowanymi zabytkami. Należy mimo wszystko pamiętać, że Kraków to także współczesna architektura. Nowe budynki przeplatają się z cennymi zabytkami. Ale czy połączenie najnowszych budynków z tymi zabytkowymi zostało zrobione umiejętnie?

Część historyczna Krakowa

Kraków pod względem historycznym jest miastem szczególnym. Znajduje się w nim dużo znaczących zabytków, a przeniesienie w XVI wieku rezydencji władców do Warszawy nie zmniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest podstawą polskiej kultury oraz tożsamości narodowej. W czasach Kazimierza Wielkiego powstała tam pierwsza szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozkwit Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Mimo to, że Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski do Warszawy, nie umniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można powiedzieć, że był on stolicą Polski aż do pierwszego rozbioru Polski. W tamtym czasie miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska zostawił ślad w pod postacią wspaniałej architektury czy sztuki. 

Nowoczesna architektura w Krakowie

Obecna budownictwo jest wyjątkowym sprawdzianem przy zarządzaniu nieruchomościami w Krakowie. Dzisiejsze budynki powinny być odpowiednio wplecione pomiędzy bezcennymi historycznymi budynkami. Inwestorzy przed wybudowaniem budynku powinni dostać specjalne pozwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie Krakowa. Dobrze wpleciona  nowoczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz oraz Unity Centre. Kraków jest miastem, gdzie powstaje dużo nowoczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Także obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, dzięki czemu miasto bezustannie się rozwija. Zabudowa miasta wyróżnia się również tym, że biurowce nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki kwitnącej architekturze biurowej, Kraków jest atrakcyjnym miastem także dla biznesu.

Zielone miasto Kraków

Miasto rozwija się również pod względem zielonych terenów. Celem jest stworzenie wielu małych, zielonych miejsc, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli blisko. Powstaje dużo tzw. parków kieszonkowych, które są bardzo popularne w dużych miastach na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie realizowane jest obecnie zielona rewolucja. Kraków inwestuje również wiele pieniędzy w odrestaurowanie istniejących już miejsc zielonych.  

Kraków i jego bezładna zabudowa

Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat bezładnej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia zestawienie zabudowy historycznej z zabudową współczesną jest trudnym celem. Część radnych miasta a także mieszkańców ma wątpliwości, czy pozwolenia na nowe inwestycje nie były wydawane zbyt lekkomyślnie – z korzyścią dla deweloperów i szkodą dla mieszkańców. Z pewnością pewne działki nie powinny być zagospodarowywane, a planowane są na nich inwestycje. Deweloperzy często wykorzystują lukę w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie mają narzędzi, aby zablokować kontrowersyjne inwestycje. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie znaleziono dużo błędów z winy urzędników. Sądy wydały wyroki, w efekcie których zabroniono częśći inwestycji.