Czym teraz zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie czym się zajmuje i jaka jest jego odpowiedzialność. Czasami urzędy wymagają tłumaczenia niektórych dokumentów na inny język obcy. Wówczas oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty niezwykle ważne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy w tłumaczeniu. Wtedy z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Oddając pisma do przetłumaczenia takiemu specjaliście możemy mieć pewność, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jakie są kryteria na stanowisko tłumacza przysięgłego?

To, jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego regulowane jest przez właściwą ustawę. Na pewno taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe specjalność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien ukończyć studia wyższe z filologii angielskiej, a tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie musi mieć obywatelstwo polskie, oraz być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie musi znać język polski, i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Warto pamiętać, że każdy język ewoluuje, dlatego itotne jest, aby taka osoba stale poszerzała swoje kompetencje z tej dziedziny. Taki specjalista z pewnością powinien być odpowiedzialny, gdyż często pracuje na dokumentach poufnych. 

Co należy do obowiązków tłumacza przysięgłego?

Rodzaj wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taka osoba jest bardzo rozległy. Najczęściej poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Bez wątpienia nie jest to pełna lista dokumentów jakie są oddawane do tłumaczenia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest znacznie więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia podczas zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia podczas rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego typu konferencjach oraz wiele innych. 

Często takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie tekstu, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, można wtedy udać się do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Również przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych niezbędny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Ważną różnicą pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że dokonane przez niego tłumaczenie jest profesjonalne i bezbłędne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepoprawności czy przeoczenia. Kiedy klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, ma prawo dochodzić odszkodowania od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest znaczący, może skutkować to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kwalifikacje, żeby nie narażać się na duże konsekwencje. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, a także bardzo odpowiedzialnym. Przez to nie każdy może nim zostać. Z pewnością poza perfekcyjną znajomością języka, powinien mieć odpowiednie zadatki.