Czym jest Naczelna Rada Adwokacka?

Na pewno każdy adwokat w Kłodzku i każdym innym polskim mieście nie raz usłyszał o Naczelnej Radzie Adwokackiej. Organizacja ta mieści się w Warszawie i jej zadaniem jest, najprościej mówiąc, opieka nad zawodem adwokata. Co jednak przede wszystkim wykonuje Naczelna Rada Adwokacka i kogo w niej spotkamy?

Z kogo składa się Naczelna Rada Adwokacka?

Na czele Naczelnej Rady Adwokackiej stoi przede wszystkim Prezes NRA. Pierwszym w historii prezesem był Cezary Ponikowski, który prowadził NRA w latach 1919-1920, 1921-1923, 1924-1926 oraz 1928-1929. {Oprócz prezesaPoza prezesem w skład Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzą też adwokaci i dziekani okręgowych rad adwokackich. Warto tutaj wspomnieć, że nie są to randomowi/przypadkowi adwokaci. Wybierani są przez Krajowy Zjazd Adwokatury i nie może powołać ich więcej niż ośmiu z tej samej izby. Teraz prezesem NRA jest Przemysław Rosati, który panuje nad NRA od 2021 roku.

Jakie obowiązki ma Naczelna Rada Adwokacka?

Jednym z najistotniejszych obowiązków NRA jest bycie przedstawicielem adwokatury. Dodatkowo zajmuje się ona również formowaniem zasad sprawowania zawodu i kontrolą nad działalnością okręgowych rad adwokackich. To rzecz jasna nie są wszystkie zadania Naczelnej Rady Adwokackiej. Każdy adwokat w Kłodzku wie, że to właśnie tam odbywa się monitorowanie nauczania aplikantów. W liście kompetencji musiały się pojawić takie funkcje jak badanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich oraz przedstawianie wniosków i postulatów o tworzeniu i stosowaniu prawa. Z niewiele mniej ważnych zadań można w tym miejscu wymienić na przykład precyzowanie regulaminów odnośnie wzorów pieczęci organów adwokatury czy też pola działania oraz zasad finansowania wizytatorów. Bez dwóch zdań zadań adwokatów, którzy są w składzie Naczelnej Rady Adwokackiej jest zdecydowanie więcej. Właśnie z tego powodu w jej skład wchodzi aż tyle osób.

Szybsza praca adwokatów?

Ze względu na to, że NRA opiekuje się wszystkimi prawnikami, próbuje również sprawić, że ich praca będzie sprawniejsza i bardziej efektywna. Właśnie dlatego prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zasugerował przejście na cyfrową komunikację z samorządem oraz wymiarem sprawiedliwości. Teraz wszystko odbywa się w większości analogowo, co niesamowicie spowalnia cały proces. Tego typu zmiany jednak wiążą się z potrzebnymi pieniędzmi, a te NRA planuje wziąć od adwokatów. Prawdopodobnie będzie to oznaczało zwiększenie składki, którą regularnie muszą opłacać adwokaci. Czasem jednak warto zainwestować w tak znaczącą zmianę jak przejście na cyfrową kancelarię. W dzisiejszych czasach, gdy niemal wszystko można załatwić przez internet, taka zmiana powinna zajść już jakiś czas temu.