Czym jest księgowość uproszczona?

Mała księgowość jest jednym ze sposobów rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z urzędem skarbowym. Jej potoczna nazwa to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc są trzy metody: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wymogiek używania z tego sposobu jest nie przekroczenie rocznego przychodu 2 000 000 euro. W czasie, kiedy limit ten zostanie przekroczony, niezbędne jest przejście na pełną księgowość. Należy pamiętać, że ten sposób rozliczenia może być prowadzony osobiście przez właściciela jednoosobowej firmy, nie ma obowiązku korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym wymogiem jest poznanie prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy przedsiębiorca po założeniu działalności gospodarczej zadaje sobie pytanie jaką księgowość wybrać? Próg dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia zastosowanie metod rozliczania księgowości uproszczonej. Podmioty które mogą stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- najważniejsze informacje

Mała księgowość to przede wszystkim nieskomplikowane sposoby rejestrowania informacji finansowych firmy. Każda z tych metod ma za zadanie w prosty sposób opodatkować finanse przedsiębiorstwa, oraz w miarę możliwości nie generować dodatkowych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że sporo właścicieli firm jest w stanie poradzić sobie z nią samodzielnie. Jakie są metody prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji kwota podatku jest niezmienna- nie zależy powstałych dochodów. Kwota podatku ustalana jest na podstawie informacji o danej działalności, liczby zatrudnionych a także o liczbie mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy właściciel firmy może korzystać z tego sposobu, ponieważ ma on dosyć zawiłe zasady.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokumentację, gdzie odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że właściciel firmy nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby przedsiębiorca płacił określoną kwotę podatku, który zależy od rodzaju działalności. Minusem tego jest, że jeżeli przychody są niższe od kosztów, nadal zachodzi konieczność opłacenia podatku. 

Kiedy należy korzystać z księgowości uproszczonej, a kiedy z pełnej?

Oczywiście niektóre spółki nie mają wyboru jeśli chodzi o metodę rozliczania się z urzędem skarbowym. Mają odgórnie narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości- tak jest w sytuacji spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można powiedzieć, że mała księgowość jest tylko dla wybranych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Trzeba tylko pamiętać, że nie zawsze jest to rentowna w przypadku niewielkich gospodarczych.