Czy da się uniknąć opłat notarialnych?

W świecie, w którym(ych) przyszło nam żyć uczciwy notariusz jest nieustannie w cenie. Jest przecież sporo kwestii, do których legalnej(go)) załatwienia konieczny jest podpis osoby dysponującej odpowiednimi atrybutami prawnymi. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na stopie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w oczywisty sposób – do realizacji takich spraw powoływana(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście to kosztuje. Notariusz za swoje usługi pobiera odpowiednią opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kwestiami zglaszamy sie do notariusza w Łodzi?

Kancelaria notarialna – kiedy ją odwiedzić?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy przynajmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to zawód, który pomaga zalegalizować wielu składników tworzących naszą codzienność. Notariusz należy do zawodem(ów) zaufania publicznego, co łączy się z tym, że przysługuje mu identyczna ochrona jak innym pracownikom sektora legislacyjnego. Notariusz 

Oględnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem aktów stosowania prawa. Przysługuje mu również prawo do wykonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania zawodu notariusza nadaje odpowiedni minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszystkie czynności sygnowane przez notariusza otrzymują charakter dokumentów prawnie obowiązujących. Inaczej mówiąc, notariusz bada czy określone umowy pokrywają się z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie procedury odbywają się w zgodności z literą prawa.

Jakie to czynności? Jest ich bardzo dużo. Są to głównie tzw. sytuacje życiowe. Są związane z zakupem albo sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami zaświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest niezbędny też przy zakładania spółek czy w kwestiach testamentowych. A to tylko część z całości.

Funkcjonowanie notariuszy daje ulgę sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez urzędników notarialnych. Mowa głównie o umowach bilateralnych, aczkolwiek nie tylko. 

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych?

Co jasne notariusze za swoją pracę kasują odpowiednie prowizje. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na cenę usług notarialnych składają się różne czynniki. Renoma, położenie, jak również przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie nieco bardziej kosztowna niż centrum Kluczborka. Także notariusz z wieloletnim(ą) stażem może oczekiwać większej zapłaty niż początkujący.

Jednak trzeba być świadomym, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną kwotę taks notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej czynności notarialnej. Pracownik notarialny nie może pobierać prowizji powyżej tych limitów. Warto przyjrzeć się przykładowo jakie to kwoty.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to maksymalne kwoty dopuszczone przez ministerstwo. Skutkiem rządowo wskazanych limitów jest fakt, że nie da się uniknąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta poniesionych kosztów.

Gdzie i jak szukać rzetelnej kancelarii notarialnej?

Zamierzając odwiedzić u notariusza dobrze jest zrobić rozpoznanie. Koniec końców, ciesząca się nieposzlakowaną opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na obrzeżach. Czasem jednak można się zaskoczyć – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma znacznie mniejsze znaczenie niż rzetelność notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten zawód.