Analiza i doradztwo – w jakich biurach rachunkowych szukać tych usług?

Każde biuro rachunkowe różni się trochę ofertą. Bezsprzecznie istnieją rzeczy, które otrzymamy w prawie każdym biurze księgowym i będzie to na przykład prowadzenie ksiąg rachunkowych, lub przygotowywanie PITów. Czy w każdym biurze rachunkowym otrzymamy porady finansowe? Jakich analiz finansowych możemy się spodziewać? Czy warto zatrudnić biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Usługi doradcze – jakich porad możemy spodziewać się w biurze rachunkowym?

Aktualnie zawód księgowego nie jest tylko liczeniem podatków i prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Osoby zarządzające firmą polegają na biurze rachunkowym i bardzo często proszą o porady przy zarządzaniu pieniędzmi. Księgowy, który zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych i dostaje wszelkie istotne dane, bardzo dobrze wie jakie pomysły są prawdopodobne.

Niezmiernie ważny jest mimo wszystko przepływ informacji. Księgowy powinien więc wiedzieć kilka podstawowych rzeczy, a jedną z najistotniejszych jest budżet przedsiębiorstwa i wszelkie przygotowywane działania, jak dla przykładu pozyskiwanie kolejnych specjalistów, planowane sposoby finansowania i wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie.

W trakcie kontroli księgowej weryfikowane mogą być wszystkie dowody księgowe, ich kompletność i poprawność. W takich momentach jeszcze istotniejsza jest możliwość zaufania księgowemu, któremu trzeba będzie podać wszelkie szczegóły dotyczące przedsiębiorstwa.

Na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa najczęściej jest wybierana przez przedsiębiorstwa aby ocenić realne finanse takiej spółki. W trakcie analizy finansowej może pojawić się:

  • wstępna analiza sprawozdawczości,
  • początkowa analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Poprawna analiza finansowa opiera się na modelach oraz analizie przyczynowej. Zalicza się ją do najbardziej wiarygodnych metod określania finansów przedsiębiorstwa. Niestety najpopularniejsze i najszybsze badanie poprzez wskaźniki niesie ryzyko popełnienia błędu. Prawidłowo zrobiona analiza finansowa przedstawi realny obraz kondycji finansowej i bezsprzecznie pomoże podczas rozstrzygania istotnych decyzji, które powiązane są z działalnością oraz dalszą pracą firmy.

Czym różnią się poszczególne rodzaje analiz finansowych?

Analizy finansowe wykonywane są aby ocenić kondycję finansów w firmie i jednym z ich rodzajów jest analiza, między innymi poprzez analizę bilansu. Przy jej użyciu można zobaczyć jaka jest struktura majątkowa spółki i jej struktura kapitałowa. Zadaniem tej analizy jest określenie i uzyskanie danych na temat płynności finansowej i dokonanych odpowiednich przedsięwzięciach w organizacji.

Drugi rodzaj analiz to analiza wskaźnikowa, która jest bardzo często wybierana i szybka. Podczas tej analizy księgowy wykorzystuje wskaźniki, które określają relacje będące między wybranymi danymi. Dane te księgowy musi zaczerpnąć z ksiąg finansowych i niezbędny jest w tym przypadku bilans i rachunek wyników. Przeważnie do określania kondycji firmy posługujemy się takimi wskaźnikami, jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Spotkać można się również z analizą przyczynową, która jest o wiele bardziej skomplikowaną techniką, ale daje rewelacyjne wyniki. Jej zadaniem jest odkrycie, jakie czynniki wpłynęły na powstanie sprawdzanego zjawiska. Za pomocą analizy przyczynowej możliwe jest ustalenie jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a jakie czynniki ten wzrost hamują.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego